Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

сряда, 29 април 2015 г.

Психологическо консултиране по домоветеПсихологическо консултиране по домовете
  • диагностика на психичното състояние на болния и/или възрастния;
  •  консултиране на близките, с оглед психологичното състояние на техния роднина;
  • насоки за адаптация след преживян стрес/криза/ в резултат на тежко заболяване;
  • психологична подкрепа в преживяването на заболяването.

Психологична помощ при:
  • депресии
  • тревожни разстройства
  • психологически проблеми с общуването
  • социализация на възрастни и болни, чрез организиране на срещи, екскурзии, културни мероприятия и др.
Психологична помощ за болни:
        Преживяването на тежко заболяване нанася сериозни щети върху психиката и на болният и на неговите близки. Когато болестта ни споходи, налага промяна в ритъмът ни на живот и битие, изважда на повърхността силни емоции /страх, напрежение, безпокойство за бъдещето, вина, гняв/, подлага на изпитание самочувствието ни и усещането за собствена стойност, прави ни зависими от другите, налага ни нов ритъм на съществуване. Всяка промяна е трудна и предизвиква стрес, който неминуемо се отразява върху здравословното състояние на болния и рефлектира върху близките му. Грижата за душевното здраве е от първостепенно значение за оптимално преодоляване или преминаване през тежък здравословен епизод в живота.

Психологична помощ за възрастни:
       Навлизането в етапа на старостта, макар и естествен процес, е поредното изпитание в човешкия живот. Съпроводен с отслабване на телесното функциониране, забавяне и промяна в психичният тонус, намаляване на активността, а често и съпроводено с влошаване на здравословното състояние,  този житейски етап изисква специално отношение. Повече от всякога през този период се изправяме пред въпросите за осмислянето на живота и страха от смъртта. Адаптацията не е лека и е предизвикателство и за близките на възрастния, и за него самия. Правилното разбиране и отношение към този преход е от съществено значение за постигането на психичен комфорт в семейната среда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар