Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

петък, 10 март 2017 г.

Какво представлява объркаността през периода на старостта?
Зад понятието „обърканост“ се крият психически нарушения и болестни промени (психопатологични процеси).
Объркаността не може да бъде описана като единна болестна картина, а се разпознава само чрез определени наблюдения. Ето някои от признаците й: смущения в паметта, смущения в ориентацията, неясно протичане на мислите, халюцинации, двигателни смущения, безпокойство, разказване на случайни, често несвързани мисли, нарушения в съзнанието с различни проявления.
Объркаността се проявява като временно, местно-ситуативно и личностно смущение в ориентацията (дезориантация). Първо се губи ориентацията за време, по-късно за място и ситуация и накрая връзката със собствената личност. Това не означава непременно, че съзнанието на объркания човек е нарушено. Колкото по-рано бъдат забелязани и разпознати подобни смущения, толкова по-големи са изгледите за успех на терапията.
Каква помощ може да се окаже при „обърканост“
Запазване на самостоятелността: възрастният трябва да се грижи сам за хигиената и само при нужда да търси чужда помощ;
Самостоятелен избор и решение: възрастният трябва сам да определя какво ще олече и с какво ще се храни;
Информация за самостоятелно ориентиране, например за датата, годината, сезона, предстоящите събития;
Физическа близост и контакт, например при външно и вътрешно безпокойство;
Лична комуникация, например чрез назоваване по име, добре познати жестове, гледане в очите.
Жилището да бъде обзаведено така, че възрастният да се ориентира лесно: оптическо означаване на банята и тоалетната, характерни предмети в ъгала за почивка, поставяне на подходящи лампи.
Създаване на възможности за движение и избягване на опасности.
Способността на възрастните хора да водят самостоятелен начин на живот и да не се чувстват в ущърб и зависими от заобикалящите ги за голяма част от тях се определя не от наличието или отсъствието на някакво заболяване, а от физическата, психо-емоционалната кондиция и нагласа за дейност на индивида, от неговия водещ житейски мотив да бъде по своему в полза, а не в тежест в този период от живота си. 
Ако ваш близък има подобни проблеми посетете нашия сайт: http://www.smconsulting-bg.com/

четвъртък, 23 февруари 2017 г.

Тест: Заплашва ли ви диабет?

Отговорите на няколко въпроса ще ви помогнат да разберете предразположени ли сте.

здраве.bg


Диабетът е не само неприятно, но и може да се превърне в изключително опасно заболяване, което да доведе до слепота, ампутация на краката и инфаркт. за съжаление, някои страдащи от диабет разбират за тежките последици от това заболяване, едва на етап когато вече са нанесли необратими увреждания на здравето си.

Предлагаме ви тест, който ще ви помогне да определите дали и доколко сте застрашени от диабет.

1. Над 40 години ли сте?
а. Не.
б. Да.
в. Моите 40 са вече в миналото.

2. Какво е вашето тегло?
а. Съответства на моя ръст.
б. Превишава нормата с няколко килограма
в. Отдавна престанах да се тегля.

3. Често ли ви измъчва жажда?
а. Не пия повече от обичайното.
б. В последно време пия повече.
в. Постоянно съм жаден.

4. Има ли болни от диабет във вашето семейство?
а. Не, доколкото знам.
б. Далечен роднина.
в. Един от членовете на семейството ми страда от диабет.

5. Усещате ли умора?
а. Не, работя “като вечен двигател”.
б. Понякога чувствам изнемогване.
в. Силите ме напуснаха.

6 Как сте със зрението?
а. Не се оплаквам.
б. Понякога виждам предметите размазани.
в. Скоро ще ми трябва водач за слепи.

7. Често ли ходите нощем до тоалетната?
а. Не.
б. Веднъж през нощта.
в. Вече отъпках пътя до тоалетната.

8. Сърбят ли ви гениталиите?
а. Не.
б. Понякога.
в. Постоянно и това ме смущава.

9 Имахте ли висока захар по време на бременността?
а. Бях напълно здрава.
б. Нивото на захар беше малко високо.
в. Лекарите казаха, че имам диабет на бременните.

10.Родихте ли едро бебе?
а. Не.
б.То беше малко над очакванията.
в. Да, истински гигант.

11. Имате ли проблеми с ерекцията?
а. Не, абсолютно никакви.
б. В последно време охладнях към секса.
в. Използвам спалнята само за сън.

12. Бързо ли ви зарастват раните на пръстите на краката?
а. За няколко дни като на куче.
б. Иска ми се да е по-бързо....

в. Медицината тук е безсилна.

13. Чувствате ли се заситени след няколко лъжици храна?

а. Не, мога още да ям.

б. Не виждам смисъл да ям повече, отколкото към свикнал.

в. Да, бързо се нахранвам.

Отговори:

Ако основно сте отговорили с “А”, за вас рискът от диабет не е голям. Ако преобладават отговори “Б”, някои от признаците на болестта са налице и си проверете захарта. Ако сте посочили много пъти “В”, вие показвате почти всички признаци на диабет.

 Нашите статии дават  обща информация за здравето  на  достъпен език. Информацията не може в никакъв случай да замени консултацията с лекар, диагноза и лечение. За поставяне на диагноза и лечение винаги се консултирайте с лекар. Социомед Консултинг не носи отговорност за предприето самолечение, и поставяне на диагноза  на основа публикации


вторник, 14 февруари 2017 г.

Професионално и етично задължение на социалния асистент                                                        Професионална компетентност

 Професионално и етично задължение на социалния асистент е да се грижи за потребителите, като максимално използва своите професионални умения и знания.
Той носи пълната отговорност за качеството на услугите, които извършва. Социалният асистент е задължен да работи в рамките на своята професионална компетентност, произтичаща от обучението и опита му. Например: дори да има представа как се поставя инжекция, той няма право да ги извършва в рамките на професионалната роля на социален асистент. Същото правило важи и за всяка друга дейност, излизаща извън регламентираните (например да влиза в ролята на лекар и да поставя диагнози, на психолог, на адвокат и.т.н.). 
Неетично е и да дава погрешна информация за своята квалификация, образование или опит.
Отговорност на социалния асистент е да спазва професионалните граници и да не встъпва в непрофесионални отношения с потребителя (например интимни връзки, връзки свързани с материални интереси). Спазването на границите означава и стриктно разграничаване на изявленията и действията като обикновен човек и като представител на професията „социален асистент„ например, от позицията на обикновен човек е нормално да се дават съвети и препоръки. Като социален асистент тези действия трябва да са много премерени. Даването на съвети крие риска от изграждане на неравностойни и зависими отношения между потребителя и социалния асистент.

 
Рискови фактори при спазване на професионалните граници
-          Смесване на ролите – социалният асистент възприема потребителя като свой близък (например като майка), а потребителят вижда в лицето на социалния асистент своя дъщеря, например.
-          Неразбиране или изкривяване на работните взаимоотношения – например, когато социалният асистент възприема потребителя като свой работодател и приема, че от него зависи дали ще запази работата си.
-          Криворазбрана етика – когато социалният асистент има разбирането, че ако не задоволи всички нужди и желания на потребителя (като поема отговорности извън рамките на професията), ще бъде ”лош човек”
-          Влизане в ролите на „спасител“ и „жертва“ – социалният асистент изхожда от разбирането, че без неговата помощ потребителят няма да може да живее.

Умения за осъществяване на професионални контакти
Работата на социалните асистенти предполага непрекъснато партниране с различни институции и специалисти. Това са близките на потребителя, както и професионалисти, които предоставят подкрепа в различни житейски ситуации. Социалният асистент трябва да умее да поддържа дългосрочни професионални контакти при грижите си за потребителите с:
-          Организацията, която е доставчик на социалните услуги;
-          Общинска администрация
-          Пенсионна служба;
-          Болници и други здравни заведения;
-          Лични лекари, психолози;
-          Други доставчици на социални и допълващи услуги за хора в риск на територията на общината.


Пряк контрол върху работата на социалния асистент извършва неговият работодател, в случая Социомед Консултинг,  с цел подобряване качеството на услугите, предоставяни от социалния асистент. Близките на потребителя да предоставят обратна информация за работата на социалния асистент към фирмата и  как може да се подобри тяхното   предоставяне.

понеделник, 23 януари 2017 г.

Познавате ли професионалната компетентност и личностовите характеристики на социалния асистент?


 
 
Социалния асистент/домашен помощник -  е лице предоставящо комплекс от услуги, като организира и осъществява ежедневна дейност, осигуряваща необходимите санитарно-хигиенни, битови и социални условия за осигуряване на нормален живот на потребителя (клиента).
Професионалната компетентност на социалния асистент/домашния помощник се развива в три основни направления:
  Специална компетентност -  включва разбиране на целите на професията, съдействие за подобряване качеството на живот на потребителите, без да се изземат техните отговорности и участие.
-          Постигането на положителни и стабилни резултати в работата.
-          Овладяване на няколко вида професионална дейност в рамките на професията. Например: не е достатъчно да извършва съвестно и качествено битовите услуги, ако не е овладял и специалните умения за общуване и не ги прилага.
-           Емоционално съхранение. В практиката си социалният асистент е свидетел на трудностите и болката, която изпитват потребителите и техните близки. Професионалното майсторство се състои в това да се прояви съчувствие и да се окаже подкрепа, но и да се съхрани емоционална дистанция.
  Социална компетентност – овладяване на професионалните норми на общуване и етичните принципи.
-          умение да сътрудничи, лесно да встъпва в социални контакти.
-          умение да предизвиква позитивен интерес в клиента към резултатите от своята дейност.
  Лична компетентност  - изразяваща се в способността да се поема отговорност за собствените действия, удовлетвореност от професията и устойчива във времето професионална мотивация.
Също така в работата на социалния асистент/домашен помощник се изискват и други специфични умения като:
  изграждане на доверие - важно условие за ефективно упражняване на професията е изграждането на доверителни отношения между социалния асистент и потребителя.
-          емпатия -  изразява се в способността за разбиране на емоционалното състояние на другия, предполага умение да се разпознават чувствата и мислите на другия в конкретна ситуация. Проявата на емпатия е един от най-важните начини, чрез които социалните асистенти могат да помогнат на потребителите да се почувстват разбрани и приети.
 -  умението за даване на емоционална подкрепа – да се изслушват тревогите и притесненията на потребителя, да се отнасят с уважение към неговите преживявания, болка страхове, да му се партнира при решаване на проблеми от ежедневието, да се полагат усилия за повишаване на самочувствието, да се отчитат индивидуалните особености на всеки потребител, да се вниква в отношенията на потребителя със семейството и с другите хора около него и да му се дава възможност да говори за тях.
-  умение за взимане на решения – практиката на социалния асистент изисква да се вземат решения в редица ситуации, включително и рискови.
-  умение за поставяне на професионални граници – социалните асистенти трябва внимателно да следят докъде се простират професионалните им граници, да обсъждат тези граници с всички участници в процеса – доставчика на услуги, потребителя и неговите близки, други специалисти в сферата на социалната работа.
Следва продължение……………….


четвъртък, 1 декември 2016 г.

Грижа за болни в домашни условия

Болестта е изпитание. Тя е изпитание и за човекът, който я преживява и за близките, които трябва да го подкрепят и се грижат за него по време на боледуването. Особено трудни са случаите, когато болните се залежават и болестта се проточва.

Ние в „Социомед консултинг” имаме дългогодишен опит в обгрижването на болни и стари хора. Бихме искали да споделим своя опит, за да ви подкрепим и да ви дадем възможност да научите неща, които ще намалят страданията на вашите близки и ще облекчат вашия живот.

Каним ви на безплатно обучение „Грижа за болни в домашни условия”.

След въвеждащата лекция, ще имате възможност да зададете въпроси, които ви вълнуват. В готовност да им отговорят, ще бъдат медицински лица и подготвени специалисти с опит в грижата за лежащо болни.

Необходимо е предварително записване, местата са ограничени.

Моля, резервирайте своето място на тел: 0886 241 525; 0895 216 537 или на еmail: office@smconsulting-bg.com

Обучението ще се проведе в офиса на „Социомед консултинг” на ул. „Райко Жинзифов” № 17, бл. 10, вх. Б, партер, ап. 19

Повече за „Социомед консултинг”, може да разберете на адрес http://www.smconsulting-bg.com/

Ако тази покана, не е актуална за вас, но имате близки, които преминават през трудности, препратете я, ще ви бъдат благодарни!

Отворени врати в Социомед Консултинг

СОЦИОМЕД КОНСУЛТИНГ ЕООД e агенция за социални услуги.
При нас най-силно застъпени са услугите свързани с болни и стари хора, но предлагаме работа и на коректни детегледачки или домашни помощници.

Вратите ни винаги са отворени, но на 2 декември са отворени за хората, които обмислят да потърсят работа в сферата на социалните услуги. Добре дошли, за да ни зададете въпросите, които ви вълнуват, да се запознаем и може би да поставим началото на дълго и полезно сътрудничество.

Нашите клиенти постоянно се увеличават, затова непрекъснато търсим нови попълнения в екипа си. Може да кандидатсвате за работа при нас, без да имате предишен опит в услугите, които предлагаме. Ще ви предложим обучение, подкрепа, легален и добри условия.

Стараем се да направим така, че новите хора, които се присъединяват към екипа, да са на първо място добри хора. Работата ни е отговорна, но най-важното в нея е човешкото отношение.

Ако чувствате, че сте добър и грижовен човек, не се двоумете и ни изпратете кандидатурата си. Ние ще ви предложим легална работа и коректен договор.

Необходимо е предварително записване. Моля, обадете се на тел: 0886 241 525; 0895 216 537 или пишете на еmail: office@smconsulting-bg.com

Офисът на „Социомед консултинг” се намира на ул. „Райко Жинзифов” № 17, бл. 10, вх. Б, партер, ап. 19

Повече за „Социомед консултинг”, може да разберете на адрес http://www.smconsulting-bg.com/

Ако тази покана, не е актуална за вас, но имате близки, които търсят работа, препратете я, ще ви бъдат благодарни!

вторник, 12 юли 2016 г.

Ако Вие сте грижовна личност и желаете да се развивате в социалната сфера, кандидатствайте за работа в Социомед Консултинг като болногледач.

Болногледачите ще извършват на различни видове дейности, осигуряващи необходимите санитарно-хигиенни, битови и социални условия за обгрижваните хора.
Ако имате опит в обгрижването на болни хора, имате сериозно и отговорно отношение към поетия ангажимент и имате спокоен и грижовен характер, кандидатствайте при нас.

Нашите изисквания към кандидатите са:
1. Минимум средно образование
2. Да сте комуникативни личности.
3. Да умеете бързо и качествено да извършвате поставените задачи.