Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

четвъртък, 30 октомври 2014 г.

Артрит при възрастни хора

                                                                                 
Артритът представлява болестно състояние, включващо възпалителни изменения в една или повече стави на човешкото тяло. 

В групата на артритите се включват много голям брой заболявания, като общото между тях е тенденцията да протичат с болка (само болката в ставата се нарича "артралгия"), схващане, подуване, зачервяване и увреждане на функцията на ставите.

"Артрит" буквално означава възпаление на ставата.

Възпаление на някоя или някои от ставите в човешкото тяло възниква в хода на много заболявания, които се включват в голямата група на артритите. Някои от най-честите форми на артрит са:

Инфекциозен артрит: възпалението на ставата се получава в резултат на проникване на микроорганизми като бактерии, вируси и гъбички в самата става, като тези микроорганизми могат да достигнат ставата по кръвен път (от други огнища на инфекция в организма), по съседство (при наличие на по-повърхностна инфекция около ставата, напр. на подкожие или кожа) или при директно проникване (при операция, пробождане или инжекционна манипулация върху ставата).
Ревматоиден артрит: своеобразно възпаление на ставата се получава в резултат на ненормален отговор на собствената имунна система на организма към неизвестен причинител. Това заболяване има хроничен ход (протича много дълго, на практика не се излекува окончателно) и се свързва с особености на генетичните заложби на болните, обуславящи неправилното функциониране на "защитните системи " на организма, които почват да атакуват някои от собствените си структури. Досега не е открит конкретен причинител на това заболяване. Обикновено засяга много стави. При децата се наблюдават по-особени форми, обединени под името "ювенилен (младежки) ревматоиден артрит".
подагрозен артрит: при този вид артрит, поради дефект в метаболизма (преработването) на някои вещества (и от храната), в някои стави се натрупва голямо количество кристали от пикочна киселина, която предизвиква възпаление, протичащо на пристъпи.
Реактивен артрит: при този вид артрит няма директно проникване на инфекциозен причинител в ставната кухина. Защитната имунна система на организма реагира на налична инфекция в пикочно-половия път или в храносмилателния път и паралелно или в последствие (дори месеци и години след въпросната инфекция) атакува и някои стави, по неизвестни още причини.
посттравматичен артрит (артрит след травма): при този вид артрит възпалението се предизвиква от изменения, които са в резултат на нараняването на ставата и околните структури.
Артрит при износване: в английската и американска литература този артрит се нарича "остеоартрит" като с това се набляга на възпалителните изменения в ставата, докато у нас, за същото състояние се използва наименованието "артроза", което акцентира върху промените на износване на структурите на ставата. Това е едно и също заболяване, в дадени стадии на което преобладава наистина възпаление на ставата, докато в други етапи (особено по-напредналите) на преден план е износването. Ако се счита за артрит, то това заболяване е най-честият артрит при възрастните (основно представители на това заболяване са коксартрозата, засягаща тазобедрената става, и гонартрозата, засягаща колянната става).
други по-редки форми на артрит са тези, съпровождащи заболяването псориазис, артритът при болестта на Бехтерев, при системния лупус еритематозус, артритът съпровождащ язвения колит и болестта на Крон, артритът при Лаймска болест , артрит при хепатит В и С и т.н.

Някои от формите на артрит протичат остро (т.е. оплакванията се изявяват за кратко време и после отшумяват сами или в резултат на лечението), докато други - хронично (постоянно, за дълго време, като най-често заболяванията протичат с пристъпи и безсимптомни периоди без оплаквания).

Голяма част от артритите (тези, които протичат с болестно променена "защитна реакция" от страна на собствената имунна система) показват тенденция към засягане на вътрешните органи.

Възпалението на ставата може да засяга освен непосредствените и структури, така и съседните, спомагателни съединителнотъканни структури като сухожилия, мускули, връзки, кости и т.н.

Всяко едно от заболяванията в групата на артритите има собствен облик, предизвиква различен комплекс от оплаквания, открива се и се лекува различно, но общото между всички тях е възпалението в различна степен на една или повече стави.
Излекуване на ревматоидния артрит (РА) до момента не може да бъде постигнато. Лекарствата, които се използват, могат да намалят възпалението в ставите и така да се облекчи болката и да се предотврати или забави увреждането на ставите.Ако ревматоидният артрит сериозно е увредил ставите, може да се разглежда възможността дори за подмяната им с изкуствени стави по хирургичен път.

                                                    Ръце с ревматодоиден артрит.

Ако имате близък с подобни проблеми, вижте грижи за болен в нашият сайт.

четвъртък, 16 октомври 2014 г.

Загубата на слуха при възрастни хора

Увреждане на слуха е пълната или частична неспособност за усещане или възприемане на поне част от честотния спектър на звука.
 Слухът е много чувствителен механизъм. Той понякога реагира на най-незначителните изменения - било то в организма или от външните въздействия.
   И все пак, най-внушителният брой болни с нарушен слух са възрастните хора. Ако на 45-годишна възраст 17 на сто от хората изпитват проблеми със слуха, то след 65 години този процент нараства на 35.
      Най-често загубата на слуха тръгва постепенно, без да изпитвате дискомфорт или болка. Нещо повече, членовете на семейството Ви често се адаптират към нея, без дори да осъзнават това
     Глухотата е загуба на слуха, дължаща се на увреда на различните части на слуховия анализатор. При наличие на намаление на слуха, настъпило преди развитие на говора, се наблюдава невъзможност за развитие на речта и изоставане в нервнопсихичното развитие, поради нарушената възможност за комуникация и невъзприемане на слухова информация чрез слуховия анализатор. При частично намаление на слуха се наблюдават определени говорни дефекти, засягащи главно високочестотната област на речта. В различна степен се наблюдава социална изолация
    При намаление на слуха настъпило след развитие на говора се нарушава говора, в зависимост от степента на слуховото намаление. Говорът става замазан, аритмичен, адинамичен, амелодичен с неясна звукова картина, висок говорен дефект.
      Възрастовите изменения на слуховия орган обхващат всички негови части - външното ухо, слуховия проход, тъпанчето, ушния лабиринт. Ушната мида изтънява, става рехава. Слуховият проход се стеснява, а понякога дори изцяло се прегъва, което затруднява постъпването на звуковите вълни.
Тъпанчето (барабанната мембрана) при старите хора се удебелява и помътнява. Системата костички в средното ухо се превръщат в трудноподвижни, а ставите между тях функционират трудно.
    Основна причина обаче за понижаване слуха при възрастните хора са измененията в звуково-възприемащия апарат. В резултат на това се нарушава функцията на слуховия нерв, определени изменения възникват и в кората на главния мозъчните изменения - било то в организма или от външните въздействия.При нужда се предписва слухов апарат.


Ако имате близък с подобни проблеми, вижте грижи за болен в нашият сайт.