Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

неделя, 20 септември 2015 г.

ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ФИГУРНО ПЪРЗАЛЯНЕНОВА УСЛУГА!!!

Спортът е здраве! 
Фигурното пързаляне е един от най - красивите и завладяващи спортове. Освен красив, този спорт е дисциплиниращ, развива физиката и психиката, усещането за естетика, координация и много други качества. Стъпвайки на леда, децата развиват силна концентрация, баланс, усещане за ритъм, учат се на толерантност, издръжливост и силен дух. Ледената пързалка предоставя прекрасна обстановка за каляване на организма и изграждане на имунитет. Фигурното пързаляне включва полезно физическо натоварване, танц и мисъл. Дава възможност както за сериозна и отговорна работа, така и за игри и забавления. Това е едно прекрасно начинание за подрастващите. 

Новото ни предложение е занимания за деца от аутистичния спектър и деца с минимални физически увреждания ( лека степен на Детска Церебрална Парализа /ДЦП/). Тренировките са подходящи за деца с нарушения, включващи: симптоми от аутистичния спектър, умствена изостаналост, синдром на Даун, хиперактивност и дефицид на вниманието и други, които НЕ включват тежки форми на ДЦП. Тези занимания биха допринесли за: подпомагане на социалната интеграция и адаптация; формиране и развиване на внимание и концентрация; формиране на доверие; самостоятелност при справяне с трудностите; развиване на обща моторика (координация, баланс и мускулатура); формиране и усъвършенстване на социални качества - умения за работа в екип, търпение, солидарност, морално-волеви качества, спазване на правила. Това са все качества, които трудно се изграждат особено при деца от аутистичния спектър, затова тези занимания биха били много полезни за тях. 
Подходяща възраст за деца с и без нарушения е между 4 и 10 години. 

За момента тренировките могат да се провеждат на зимна пързалка Славия / вторник и четвъртък от 18:30 до 19:30; събота и неделя от 10:20 до 11:20/цената за час - 25 лв., в нея влизат (кънки, вход и треньор). 
Водещ на тренировките : Лора Семова


Няма коментари:

Публикуване на коментар