Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

четвъртък, 16 октомври 2014 г.

Загубата на слуха при възрастни хора

Увреждане на слуха е пълната или частична неспособност за усещане или възприемане на поне част от честотния спектър на звука.
 Слухът е много чувствителен механизъм. Той понякога реагира на най-незначителните изменения - било то в организма или от външните въздействия.
   И все пак, най-внушителният брой болни с нарушен слух са възрастните хора. Ако на 45-годишна възраст 17 на сто от хората изпитват проблеми със слуха, то след 65 години този процент нараства на 35.
      Най-често загубата на слуха тръгва постепенно, без да изпитвате дискомфорт или болка. Нещо повече, членовете на семейството Ви често се адаптират към нея, без дори да осъзнават това
     Глухотата е загуба на слуха, дължаща се на увреда на различните части на слуховия анализатор. При наличие на намаление на слуха, настъпило преди развитие на говора, се наблюдава невъзможност за развитие на речта и изоставане в нервнопсихичното развитие, поради нарушената възможност за комуникация и невъзприемане на слухова информация чрез слуховия анализатор. При частично намаление на слуха се наблюдават определени говорни дефекти, засягащи главно високочестотната област на речта. В различна степен се наблюдава социална изолация
    При намаление на слуха настъпило след развитие на говора се нарушава говора, в зависимост от степента на слуховото намаление. Говорът става замазан, аритмичен, адинамичен, амелодичен с неясна звукова картина, висок говорен дефект.
      Възрастовите изменения на слуховия орган обхващат всички негови части - външното ухо, слуховия проход, тъпанчето, ушния лабиринт. Ушната мида изтънява, става рехава. Слуховият проход се стеснява, а понякога дори изцяло се прегъва, което затруднява постъпването на звуковите вълни.
Тъпанчето (барабанната мембрана) при старите хора се удебелява и помътнява. Системата костички в средното ухо се превръщат в трудноподвижни, а ставите между тях функционират трудно.
    Основна причина обаче за понижаване слуха при възрастните хора са измененията в звуково-възприемащия апарат. В резултат на това се нарушава функцията на слуховия нерв, определени изменения възникват и в кората на главния мозъчните изменения - било то в организма или от външните въздействия.При нужда се предписва слухов апарат.


Ако имате близък с подобни проблеми, вижте грижи за болен в нашият сайт. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар