Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

петък, 10 март 2017 г.

Какво представлява объркаността през периода на старостта?
Зад понятието „обърканост“ се крият психически нарушения и болестни промени (психопатологични процеси).
Объркаността не може да бъде описана като единна болестна картина, а се разпознава само чрез определени наблюдения. Ето някои от признаците й: смущения в паметта, смущения в ориентацията, неясно протичане на мислите, халюцинации, двигателни смущения, безпокойство, разказване на случайни, често несвързани мисли, нарушения в съзнанието с различни проявления.
Объркаността се проявява като временно, местно-ситуативно и личностно смущение в ориентацията (дезориантация). Първо се губи ориентацията за време, по-късно за място и ситуация и накрая връзката със собствената личност. Това не означава непременно, че съзнанието на объркания човек е нарушено. Колкото по-рано бъдат забелязани и разпознати подобни смущения, толкова по-големи са изгледите за успех на терапията.
Каква помощ може да се окаже при „обърканост“
Запазване на самостоятелността: възрастният трябва да се грижи сам за хигиената и само при нужда да търси чужда помощ;
Самостоятелен избор и решение: възрастният трябва сам да определя какво ще олече и с какво ще се храни;
Информация за самостоятелно ориентиране, например за датата, годината, сезона, предстоящите събития;
Физическа близост и контакт, например при външно и вътрешно безпокойство;
Лична комуникация, например чрез назоваване по име, добре познати жестове, гледане в очите.
Жилището да бъде обзаведено така, че възрастният да се ориентира лесно: оптическо означаване на банята и тоалетната, характерни предмети в ъгала за почивка, поставяне на подходящи лампи.
Създаване на възможности за движение и избягване на опасности.
Способността на възрастните хора да водят самостоятелен начин на живот и да не се чувстват в ущърб и зависими от заобикалящите ги за голяма част от тях се определя не от наличието или отсъствието на някакво заболяване, а от физическата, психо-емоционалната кондиция и нагласа за дейност на индивида, от неговия водещ житейски мотив да бъде по своему в полза, а не в тежест в този период от живота си. 
Ако ваш близък има подобни проблеми посетете нашия сайт: http://www.smconsulting-bg.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар