Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

вторник, 14 февруари 2017 г.

Професионално и етично задължение на социалния асистент                                                        Професионална компетентност

 Професионално и етично задължение на социалния асистент е да се грижи за потребителите, като максимално използва своите професионални умения и знания.
Той носи пълната отговорност за качеството на услугите, които извършва. Социалният асистент е задължен да работи в рамките на своята професионална компетентност, произтичаща от обучението и опита му. Например: дори да има представа как се поставя инжекция, той няма право да ги извършва в рамките на професионалната роля на социален асистент. Същото правило важи и за всяка друга дейност, излизаща извън регламентираните (например да влиза в ролята на лекар и да поставя диагнози, на психолог, на адвокат и.т.н.). 
Неетично е и да дава погрешна информация за своята квалификация, образование или опит.
Отговорност на социалния асистент е да спазва професионалните граници и да не встъпва в непрофесионални отношения с потребителя (например интимни връзки, връзки свързани с материални интереси). Спазването на границите означава и стриктно разграничаване на изявленията и действията като обикновен човек и като представител на професията „социален асистент„ например, от позицията на обикновен човек е нормално да се дават съвети и препоръки. Като социален асистент тези действия трябва да са много премерени. Даването на съвети крие риска от изграждане на неравностойни и зависими отношения между потребителя и социалния асистент.

 
Рискови фактори при спазване на професионалните граници
-          Смесване на ролите – социалният асистент възприема потребителя като свой близък (например като майка), а потребителят вижда в лицето на социалния асистент своя дъщеря, например.
-          Неразбиране или изкривяване на работните взаимоотношения – например, когато социалният асистент възприема потребителя като свой работодател и приема, че от него зависи дали ще запази работата си.
-          Криворазбрана етика – когато социалният асистент има разбирането, че ако не задоволи всички нужди и желания на потребителя (като поема отговорности извън рамките на професията), ще бъде ”лош човек”
-          Влизане в ролите на „спасител“ и „жертва“ – социалният асистент изхожда от разбирането, че без неговата помощ потребителят няма да може да живее.

Умения за осъществяване на професионални контакти
Работата на социалните асистенти предполага непрекъснато партниране с различни институции и специалисти. Това са близките на потребителя, както и професионалисти, които предоставят подкрепа в различни житейски ситуации. Социалният асистент трябва да умее да поддържа дългосрочни професионални контакти при грижите си за потребителите с:
-          Организацията, която е доставчик на социалните услуги;
-          Общинска администрация
-          Пенсионна служба;
-          Болници и други здравни заведения;
-          Лични лекари, психолози;
-          Други доставчици на социални и допълващи услуги за хора в риск на територията на общината.


Пряк контрол върху работата на социалния асистент извършва неговият работодател, в случая Социомед Консултинг,  с цел подобряване качеството на услугите, предоставяни от социалния асистент. Близките на потребителя да предоставят обратна информация за работата на социалния асистент към фирмата и  как може да се подобри тяхното   предоставяне.

Няма коментари:

Публикуване на коментар