Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

сряда, 25 май 2016 г.

Какви са често срещаните проблеми на третата възраст?

   Проблемът за старостта е вълнувал човека още от най- дълбока древност, учени, философи са се опитвали да разгадаят тайната на старостта. Стареенето е закономерен процес в индивидуалното развитие на човека, естествен завършек и спад в активността на заложените в еволюцията физически, психически и социални способности, качества и предпоставки за пълноценен живот.
При повечето стари хора се наблюдава намалената умствена работоспособност, лесната уморяемост, по-трудното възприемане, отслабването на паметта за близки събития и за отвлечени обекти. Честа е и неадекватната емотивност – плачливост, неоправдани избухвания, свадливост. Известни са също така старческият егоизъм и подозрителност, често съвсем неоправдани. Нерядко се наблюдава болестна привързаност към вещи, животни. През старостта се изменят и сетивните органи – настъпва намаление на слуха, специално за по-високите тонове, нерядко се появява бучене в ушите. Обонянието и вкусът прогресиращо намаляват с възрастта. Характерни за старостта са забавеното зарастване на раните и счупванията на костите, потиснатите стресови реакции, нарушените компенсаторно-приспособителни процеси, нетипичното протичане на инфекциозните заболявания. При стареенето се засяга и дихателната система. Поради втвърдяването на ребрените хрущяли дихателните движения са ограничени, дишането става повръхностно, дихателният капацитет на белите дробове намалява. Потиска се и очистващата способност на бронхиалната лигавица, което обуславя честите бронхити и бронхопневмонии при старите хора.
Процесът на стареенето протича при всеки човек индивидуално. Количеството на преживените години не определят степента на физическата и социалната жизнеспособност. Важно е да се осъзнае, че старите хора – това е възрастова група, която има своите  социално-специфични особености, потребности, интереси, ценностни ориентации.
 За това голямо значение имат грижите за емоционалното здраве  при старите хора. Основните насоки за подобряване на емоционалното здраве при възрастните хора са свързани с устойчивостта и способността за справяне със стреса и негативните емоции. Друг ключов фактор, които може успешно да се използва е наличието на подкрепа. Укрепването на физическото здраве чрез подходящи за възрастта упражнения подобряват състоянието не само сърцето и белите дробове, но също така благоприятстват освобождаване на ендорфини, което води до умствено, емоционално благополучие и повишаване на настроението. Балансираното здравословно хранене е друго важно условие, разходките на открито също. Създаване на условия за повишаване на самочувствието чрез оценяване на усилията при извършване на определени дейности, насърчаване към любими занимания - четене на книги, разходки сред природата, слушане на любима музика, грижи за цветя, градинарство, както и включване в творческа работа според интересите, хоби.

Няма коментари:

Публикуване на коментар