Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

понеделник, 18 януари 2016 г.

Нарушен говор при болни с инсулт (Афазия)

Терминът  афазия произлиза от думите:  а- не,  phasia – говоря
Афазия-  това е загуба на способността за говорене или за разбиране на речта. Различават се моторна афазия (нарушена е способността за говорене при запазена способност за разбиране на чуждата реч), сензорна афазия (загуба на способността да се разбира значението на думите при запазен слух), синтактична афазия (неспособност да се подреждат думите в последователности)
Причината за афазията е винаги мозъчно увреждане. Степента на нарушението зависи от размера и зоната на мозъчната увреда. Някои болни разбират относително добре чуждата реч, но трудно намират думите, за да говорят. Други могат да говорят значително по – добре отколкото да пишат.
Болният с афазия може:
-да говори с кратки или непълни изречения
-да говори с безсмислени изречения
 -да използва несъществуващи думи
-да не разбира чужд разговор
-да разбира преносния смисъл като буквален
 -да пише изречения, които нямат смисъл.
Първоначално лечението на афазията се изразява в прилагането на логопедична терапия, която се фокусира върху повторното учене и упражняване на езика чрез използване на алтернативни или допълнителни методи за комуникация. Близките на болния често участват в терапевтичния процес и са в ролята на партньори в терапията.
Афазията може да създаде психологични и междуличностни затруднения както за болния, така и за неговото семейство и приятели. Хората с афазия обикновено са наясно с ограничението си в комуникацията. Езиковите бариери, могат да доведат до стеснение, депресия и проблеми във взаимоотношенията.
Много пациенти търсят логопедична терапия. Възстановяването на езиковите умения обикновено е бавен процес, и много малко хора успяват да възвърнат нивото си преди травмата.
Логопедичната терапия   трябва  да започва рано. Тя е най- ефективна, когато започне скоро след поражението на мозъка.
Членовете на семейството и приятелите могат да използват следните съвети в общуването си с човек с афазия.
Опростявайте изреченията си и забавете темпото на говорене.
Давайте повече време на болния за говорене.
Не довършвайте изреченията му и не поправяйте грешките.
Насочвайте разговорите само в една тема. Не скачайте от тема в тема.
Напишете ключова дума или кратко изречение, за да обясните нещо.
Използвайте жестове и рисунки, ако останете неразбран.
Включвайте човека с афазия в разговори, колкото се може повече.
Правете проверка дали болният ви е разбрал, или обобщавайте това, за което сте говорили.

Ако имате близък с подобни проблеми, вижте нашият сайт

Няма коментари:

Публикуване на коментар